​Slut på buller från hissbygget under helger

Många stördes av ljudligt arbete med hissen under helgen.

Efter påtryckning från BRF Bergkantens styrelse meddelar nu JM, tillsammans med underleverantör Kone, att de har beslutat att de inte kommer att bedriva något helgarbete framöver.

Tack alla ni som felanmälde till styrelsen så vi fick underlag till vår dialog med JM.

/Styrelsen