Stadsarkivets inflytt

Styrelsen har haft ett inledande möte med Stadsarkivet avseende deras flytt. I korthet kan följande anges:

- Stadsarkivet får tillträde till lokalerna under berghus 4 den 17 december. Informationslappar kommer att sättas upp i trappuppgångarna cirka en vecka innan inflytt.

- Flytten innebär att 3 stycken lastbilar kommer att köra in vagnar (innehållande arkiven) in till lokalerna. Lastbilarna kommer köra fram och tillbaka mellan de olika adresserna så de kommer troligtvis inte komma samtidigt.

- Flytten kommer att pågå under 4 månaders tid, ungefär från måndag-fredag kl. 07-18.

- Stadsarkivet öppnar för allmänheten den 1 mars 2019.

Mer information kommer under början av december.