Garantibesiktning Berghus 4

Garantibesiktning av Berghus 4 kommer genomföras 19-03-04 till 19-03-06.

Mer information skickas ut per mail / distribueras i brevlådor.