Dialog med Stockholm Stad och BTH Bygg avseende borrningar

Styrelsen har fört en dialog med Stockholm Stad och BTH Bygg AB avseende de störande borrningarna. Styrelsen bildade bland annat en arbetsgrupp, bestående av en styrelseledamot och en granne som störts av borrandet, för att undersöka problemet. Gruppen har haft kontakt samt möte med berörda chefer på Stockholms stad samt projektledarna på BTH.

Arbetstider
Under mötet diskuterades problemen och klagomålen som kommit in till styrelsen. Av mötet framgick bland annat att Stockholm Stad kommer att utföra ljudliga arbeten mellan kl 07.00 -16.00 (endast vardagar) och vanliga arbeten 07.00-19.00 (vardagar och helger). Detta då de måste följa sitt avtal samt bli klara så att de inte stör oss under ännu längre tid. Tiderna går dessvärre inte att ändra trots försök från arbetsgruppen.

Mejla oss vid ljudliga arbeten utanför angivna arbetstider
Stockholm stad är fullt medvetna om oljuden men förklarar att detta måste göras. Projektledarna ronderar varje dag och ser till att ingen utför ljudliga arbeten utanför ovanstående tider. Styrelsen har fått ett journummer som kan användas endast om det utförs ljudliga arbeten utanför de tillåtna tiderna och om det med största sannolikhet kommer från stadsarkivet. Mejla oss i sådan fall klockslag och datum till följande adress: brf.bergkanten@gmail.com

Information till boende
Arbetsgruppen framförde vidare vikten av att alla berörda informeras. Stockholm stad kommer därför att hänga upp ”lappar” i portarna för att alla boende ska få information om vad som gäller och hur länge det kommer att pågå. Projektet beräknas vara klart till slutet av december 2018.

Ärendet under utredning
Styrelsen har sedan tidigare anmält problemet till Stockholms miljöförvaltning. Ärendet är fortfarande under utredning.

/Styrelsen