Överlåtelser

Överlåtelser ska skickas till;

Brf Bergkanten i Liljeholmen (Berghus 3 och 4)
c/o JM@home AB
169 82 Stockholm

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp.

Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare JM@home.
Kontakt via JMs Kundservice:

JMs Kundservice
Tel. 020-731 731
E-post: kundservice@jm.se

Öppettider:
måndag-fredag kl. 07.00 - 16.00